0936 71 71 72

Trải nghiệm công nghệ học tập 4.0

Multimedia Learning

Mobile, Desktop, Tablet, TV.

Social Learning

Gia tăng kết nối sinh viên, giảng viên, doanh nhân, mentor.

Adaptive Learning

Lộ trình học thích ứng, cá nhân hóa đến từng sinh viên.

Bilateral Learning Tools

Tương tác 2 chiều thời gian thực. Thực hành online workshop.

Al Emotion Recoggnition

Nhận diện cảm xúc giúp tăng động lực học tập.

Chương trình liên thông ngành điều dưỡng online

Khám phá hành trình kiến thức để có thể thay đổi cuộc sống

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo liên thông NGÀNH điều dưỡng online

Khám phá hành trình kiến thức để có thể thay đổi cuộc sống

Khai giảng tháng 31/05/2020

Điều dưỡng: 42 tín chỉ

– Mỗi SV sẽ được tạo 01 tài khoản, SV sẽ học trực tuyến trên trang mạng của nhà trường.
– Sau khi kết thúc môn học, SV thi trực tuyến trên trang mạng của nhà trường để tích lũy điểm modul môn học.
– Các môn học có thực hành sẽ thực hành mô phỏng 3D, sau đó sẽ thực tập tại doanh nghiệp.
– Sau khi kết thúc các môn học trực tuyến, nhà trường sẽ bố trí cho SV thực tập tại các doanh nghiệp ( ưu tiên SV thực tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn mà SV cư trú).
– Sinh viên tích đủ số tín chỉ sẽ về trường kiểm tra lại về chuyên ngành học, và làm thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy.
– Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng được bố trí, giới thiệu việc làm đáp ứng được với nhu cầu của doanh nghiệp. hoặc được học liên thông lên đại học

Lưu ý: Tốt nghiệp khác chuyên ngành điều dưỡng nhưng cùng nhóm ngành khoa học sức khỏe, SV phải học bổ sung kiến thức 20 tín chỉ

Khai giảng ngày

31/05/2020

 
 

Nắm lấy cơ hội sở hữu BẰNG CAO ĐẲNG
ngay hôm nay!

Đăng ký tư vấn

Open this in UX Builder to add and edit content