Trải nghiệm công nghệ học tập 4.0

Multimedia Learning

Mobile, Desktop, Tablet, TV.

Social Learning

Gia tăng kết nối sinh viên, giảng viên, doanh nhân, mentor.

Adaptive Learning

Lộ trình học thích ứng, cá nhân hóa đến từng sinh viên.

Bilateral Learning Tools

Tương tác 2 chiều thời gian thực. Thực hành online workshop.

Al Emotion Recoggnition

Nhận diện cảm xúc giúp tăng động lực học tập.

Chương trình Trung cấp học online

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí

Đăng ký ngay

Chương trình đào tạo Trung cấp online

Bằng không ghi hình thức đào tạo

Bằng được liên thông lên Cao đẳng ngay

Khai giảng tháng 25/05/2024

– Mỗi SV sẽ được tạo 01 tài khoản, SV sẽ học trực tuyến trên trang mạng của nhà trường.
– Sau khi kết thúc môn học, SV thi trực tuyến trên trang mạng của nhà trường để tích lũy điểm modul môn học.
– Các môn học có thực hành sẽ thực hành mô phỏng 3D, sau đó sẽ thực tập tại doanh nghiệp.
– Sau khi kết thúc các môn học trực tuyến, nhà trường sẽ bố trí cho SV thực tập tại các doanh nghiệp ( ưu tiên SV thực tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn mà SV cư trú).
– Sinh viên tích đủ số tín chỉ sẽ về trường kiểm tra lại về chuyên ngành học, và làm thủ tục Cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp.
– Sinh viên tốt nghiệp trung cấp được liên thông lên cao đẳng vàđược bố trí, giới thiệu việc làm đáp ứng được với nhu cầu của doanh nghiệp. hoặc được học liên thông lên đại học

 

Khai giảng ngày

25/05/2024

 
 

Nắm lấy cơ hội sở hữu BẰNG CAO ĐẲNG
ngay hôm nay!